Afgeronde projecten

Students for Children steunt projecten die kansarme kinderen een verbeterd toekomstperspectief bieden door toegang te geven tot onderwijs. Dit doen wij al sinds onze oprichting in 2006. Sinds de oprichting zijn we in totaal al in vijftien landen actief geweest! Op deze pagina vindt u een overzicht van de afgeronde projecten die wij door de jaren heen hebben gesteund. Alle projecten voldeden aan de criteria van Students for Children.

Bolivia (Cochabamba) 

In Bolivia is een gebrek aan middelen en kennis m.b.t. gezonde voeding. Students for Children heeft een project gesteund waarbij kinderen theorie- en praktijklessen kregen over gezonde voeding en het bijhouden van schooltuintjes.
Dit project heeft in 2015 plaatsgevonden.
Meer dan 400 kinderen (en hun gezinnen) zijn bereikt met dit programma.
Students for Children heeft voor €2.500 bijgedragen aan dit project.
Dit project is gedaan in samenwerking met NME Mundial.

Brazilië

Sport stimuleert de kinderen in de favela’s om mee te doen aan verschillende onderwijsprojecten. Students for Children heeft dit gesponsord door het salaris van een docent te betalen die wekelijks voetbal- en tennisles geeft.
Students for Children heeft vanaf maart 2015 dit project gesponsord.
Meisjes tussen de 4 en 14 jaar uit een favela in Rio de Janeiro kregen door onze bijdrage voetbal- en tennisles.
In totaal is er een bedrag van €3.290 bijgedragen door Students for Children.
Students for Children heeft voor dit project samengewerkt met de stichting Estrela da Favela.

Bolivia (Noord-Potosí)

Students for Children heeft bijgedragen aan de bouw van 7 schoolkassen, waar kinderen onder begeleiding hun eigen groenten verbouwen. Dit is een duurzame en educatieve oplossing voor het voedselprobleem in het hooggelegen Noord-Potosí.
De bouw van de schoolkassen heeft van 2017 tot en met 2018 plaatsgevonden
Met dit project zijn zo'n 430 kinderen bereikt.
Students for Children heeft een financiële bijdrage gedaan van €1628.
Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Stichting Samay.

China

Students for Children heeft bijgedragen aan de bouw van nieuwe klaslokalen in de Chinese provincie Sichuan.
In 2008 heeft Students for Children hulp geboden aan dit project in China.
De drie nieuwe klaslokalen bieden plek voor 90 kinderen.
Students for Children heeft voor €1.860 een gedeelte van de bouw van nieuwe klaslokalen gefinancierd.
Voor de uitvoering van het project werd samengewerkt met Olivia Kraef, een Duitse promovendus woonachtig in Peking. Zij is een initiatief begonnen om kinderen en dan vooral meisjes van arme families op het platteland in de provincie Sinchuan een kans op onderwijs te geven.

Colombia

Students for Children sponsorde een vijftal studenten uit Medellín. Zij kregen vanuit hun omgeving niet de juiste begeleiding en konden daarom deelnemen aan het project Studie & Werk.
Students for Children heeft dit project vanaf begin 2017 tot begin 2018 gesponsord.
De vijf studenten zijn kwetsbare jongeren uit gezinnen waarbij de ouders niet hebben gestudeerd en ook financiële middelen hebben. De jongeren ontvingen hulp bij het uitzoeken van zaken en bij het weerstaan van de verleidingen van het snelle geld.
Het totale bedrag voor de vijf gesponsorde studenten is € 2.076. Van dit bedrag zijn de transport- en materiaalkosten voor één jaar betaald.
Voor dit project wordt er samengewerkt met de stichting Straatkinderen Medellín, welke nauw samenwerkt met de lokale organisatie Fundación Caminos.

Ghana

Students for Children heeft bijgedragen aan de bouw van een schoolgebouw. Hiermee krijgen kinderen uit de omgeving toegang tot onderwijs.
In 2013 heeft Students for Children dit project gesteund en eind 2014 was de bouw van het schoolgebouw af.
In dit schoolgebouw kunnen kinderen uit de omgeving basisonderwijs volgen. Deze school is vanaf eind 2014 in gebruik genomen.
Dit project heeft Students for Children voor €180 gesteund.
We hebben hiervoor samengewerkt met de lokale school in Ghana.

Ethiopië

Students for Children heeft bijgedragen aan de verbetering van het onderwijs voor leerlingen van de kansarme Borana-stam in Zuid-Ethiopië. Er zijn 20 tafels en 40 stoelen gedoneerd.
In juli 2008 is het eerste deel gefinancierd, waarna later de rest van de donaties volgden.
Op de school zitten gemiddeld 350 tot 400 jongens en meisjes. Ook heeft het gebouw een paar slaapzalen waarin enkele scholieren kunnen verblijven.
In juli 2008 is voor €1.523 het eerste deel, 11 eettafels en 22 banken gefinancierd. Dankzij alle donaties kon later voor €1.477 de rest van de eettafels en banken gefinancierd worden.
Kune Zuva, een Nederlandse stichting die zich d.m.v. het steunen van kleinschalige projecten in Afrika inzet om de lokale bevolking een betere toekomst te bieden.

Guatemala (Alotenango)

Students for Children heeft bijgedragen aan de bouw van een school met een oven, een gasfornuis en elektriciteit.
In 2009 heeft Students for Children dit project in Guatemala gesteund.
Het project voorziet kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar in basiseducatie en voorlichting gedurende de dag op school. Dit zijn kinderen die anders al op jonge leeftijd zouden werken, aangezien ze opgroeien in extreme armoede.
Students for Children heeft dankzij de steun van haar donateurs een bijdrage kunnen leveren van €2.406.
Students for Children heeft samengewerkt met de lokale school Niño Obrero, die gratis onderwijs verschaft aan kinderen die leven in extreme armoede.

Guatemala (Quetzeltenango)

Met de donatie van Students for Children zijn tien lokale leraren aangesteld, die 78 kinderen met een beperking les geven in sociale en economische vaardigheden.
Students for Children heeft dit project vanaf januari 2016 gesponsord.
Met dit project ontvangen 78 kinderen met een verstandelijke en geestelijke beperking extra educatie. Hierbij doen zij kennis en vaardigheden op die zij de rest van hun leven kunnen gebruiken, zoals het leren om te sparen.
De totale kosten voor dit project bedragen €4297. Students for Children heeft voor  €2983 bijgedragen.
Voor dit project is samengewerkt met Startup4kids, die met twee lokale partners samenwerkt: FUNDAL en Escuela de Educación Especial Xelajú.

Indonesië

Students for Children heeft bijgedragen aan de opstart van een peuterspeelzaal voor kansarme kinderen in het district Pangandaran in West-Java, welke in 2006 zwaar getroffen is door een tsunami.
Students for Children heeft vanaf november 2015 dit project gesponsord.
De peuterspeelzaal bestaat uit ten minste 15 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Het totale bijdrage voor dit project is € 2.535. Hiermee heeft Stidents for Children 2 leerkrachten, lesmateriaal, educatief speelgoed en speeltoestellen betaald.
We hebben samengewerkt met de stichting Meraih Bintang, een Nederlandse organisatie die nauw samenwerkt met twee lokale bestuursleden en vertegenwoordigers ter plekke.

India

Wij hebben lokale vrouwen gesteund middels microkredieten, zodat zij kleine bedrijven konden starten om hun kinderen naar school te sturen.
Vanaf april 2013 heeft Students for Children dit project gesteund.
Vrouwen uit Tamil Nadu in India worden met dit project geholpen om hun eigen bedrijfje op te zetten en zo hun eigen gezin te onderhouden.
Students for Children heeft in totaal €2.000 geleend aan dit project, verdeeld in kleinere leningen van €75 – 275 aan de vrouwen. Na één jaar is de eerste helft terug betaald, en na twee jaar de andere helft
Voor de steun aan dit project is samengewerkt met de stichting AID India.

Nepal

Students for Children heeft de boeken gesponsord van kinderen die slachtoffer zijn van geweld en uitbuiting.
In 2014 heeft Students for Children dit project gesteund. De schoolboeken kunnen uiteraard jarenlang worden gebruikt.
Er gaan momenteel 150 kinderen naar de Teresa Academy die gebruik kunnen maken van de boeken. Daarnaast zijn de boeken ook voor toekomstige leerlingen.
Students for Children heeft €500 gedoneerd om alle boeken aan te schaffen.
We werken samen met de lokale organisatie Teresa Academy.

Paraguay

Students for Children heeft 5 computers, een laptop en een printer gedoneerd aan een basisschool in een klein dorpje in Paraguay.
In 2012 heeft Students for Children dit project in Paraguay gesteund.
De leraar gebruikt de laptop om naar een internetcafé in de buurt te gaan en recent schoolmateriaal te downloaden. Met de printer kan hij dit lesmateriaal vervolgens uitprinten en uitdelen aan de kinderen, die op de 5 computers moderne vaardigheden bijleren.
Students for Children heeft dit project gesponsord met een bedrag van €1.890.
Dit project is geholpen in samenwerking met Ganadera Tapití.

Uganda

Het gebrek aan kennis over menstruatie in Uganda zorgt ervoor dat meiden elke maand onnodig schooldagen missen. Met dit project zijn er voorlichtingen gegeven over menstruatie en zijn er herbruikbare setjes maandverband uitgedeeld.
Dit project heeft van 2017 tot en met 2018 plaatsgevonden.
Zo'n 250 meiden hebben herbruikbare setjes maandverband ontvangen. Op alle scholen waar onze lokale partner is geweest, hebben zowel jongens als meiden voorlichting gekregen over menstruatie. Dit draagt bij aan het verbreken van het taboe over dit onderwerp.
Students for Children heeft voor €1.400 bijgedragen aan dit project.
Students for Children heeft samengewerkt met de lokale partner MCODE, die actief is in het Buikwe-district.

Thailand

Students for Children heeft een wc-gebouw, een waterverontreinigingssysteem en een regenopvang gedoneerd aan de Mae Naa Chaang Nua school.
In 2009 hebben wij een bijdrage kunnen leveren aan dit project.
Met dit project hebben alle kinderen van de Mae Naa Chaang Nua school in China gebruik kunnen maken van de geplaatste faciliteiten.
Dankzij de hulp van haar sponsors heeft Students for Children €3.495 kunnen doneren.
Students for Children heeft samengewerkt met Stichting Samsara, dat zich bezighoudt met het realiseren van schoolfaciliteiten op scholen zodat kinderen daar veilig en gezond kunnen verblijven.

Zuid-Afrika

Students for Children heeft 5 laptops gedoneerd aan een naschoolse opvang voor weeskinderen. Het houdt de kinderen niet alleen van de straat, maar het draagt ook bij lessen die zij op school niet krijgen.
In 2012 heeft Students for Children dit project in Zuid-Afrika gesteund.
Met dit project worden kinderen geholpen die naar de drop-in-centres komen van deze organisatie door ze computerles te geven.
Students for children heeft in totaal €1.340 bijgedragen aan dit project.
Er is samengewerkt met de stichting Makhundu Christian Support.