Zuid-Afrika

Wat we doen

Students for Children geeft kansarme kinderen uit Johannesburg toegang tot de basisschool door hun schoenen en uniforms te betalen. Deze items zijn verplicht op alle Zuid-Afrikaanse scholen.

Aantal kinderen

Er worden liefst 75 kinderen gesponsord met dit project. Het gaat hierbij om 50 meisjes en 25 jongens.

Kosten

De bijdrage van Students for Children bedraagt 1950 euro. Hiervan worden uniforms en schoenen gekocht, wat neerkomt op een bedrag van 26 euro per kind.

Projectpartner

De organisatie waar Students for Children mee samenwerkt is Programme for the Well-being of Children (PWC).

Wij steunen een project dat het voor achtergestelde 75 kinderen uit Johannesburg mogelijk maakt om naar de basisschool te gaan. Deze kinderen zijn door hun lastige thuissituatie al vroeg in hun leven op achterstand gezet. In veel gevallen is dit toe te schrijven aan HIV/aids, wat ervoor zorgt dat de ouders niet voor hun kinderen kunnen zorgen of dat de ouders zelfs al zijn overleden. Programme for the Well-being of Children (PWC) probeert kinderen die op straat dreigen te belanden terug naar school te sturen. Dankzij het lobbywerk van PWC stemde het Ministerie van Onderwijs in om een grote groep kansarme kinderen gratis naar school te laten gaan tot ze de basisschool hebben afgerond.

Ze gaan elke dag naar school van 08.00 tot 13.00 uur. Hier doen ze belangrijke kennis op, zoals taal, geografie en rekenen. Bovendien kunnen de kinderen drie dagen in de week naar een soort naschoolse opvang, waar ze ’s middags kunnen spelen en te eten krijgen. Een deel van de groep kon direct al naar school gaan, maar voor 75 andere kinderen waren er nog uniforms en schoenen nodig. In Zuid-Afrika is het verplicht om aan deze kledingvoorschriften te voldoen om naar school te mogen gaan. Students for Children vergoedt de uniforms en schoenen van deze kinderen, terwijl ze via andere sponsoren hun boeken en schooltassen hebben ontvangen. Hierdoor zijn ze de komende jaren verzekerd van onderwijs zijn!