Kenia

Wat we doen

Students for Children sponsort een groep kinderen uit een voormalige leprakolonie in het zuidoosten van Kenia. Deze kinderen ontvangen nu structureel goed onderwijs op een particuliere school.

Aantal kinderen bereikt

In 2009 is Students for Children begonnen met het sponsoren van vijf kinderen. Inmiddels zijn dat er achttien. Daarnaast zijn er zo’n honderd kinderen bereikt door kortlopende projecten in de gemeenschap.

Kosten

De kosten van ongeveer EUR 8.000 per jaar bestaan onder andere uit schoolgeld, kosten voor benodigdheden zoals boeken en uniformen, dagelijkse maaltijden en af en toe een educatieve schoolreis.

Projectpartner

We werken samen met de lokale organisatie ‘Action Ministry’. Er wordt nauw contact onderhouden met onze partners waardoor we goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen.

Meer over dit project

In 2009 is Students for Children begonnen met het sponsoren van kinderen uit een kleine Keniaanse gemeenschap die door de bevolking zelf ‘Blessed Camp’ wordt genoemd. Deze gemeenschap bevindt zich bij Msambweni, in het zuidoosten van Kenia, en bestaat uit zo’n 180 personen. De oudere bewoners hebben vrijwel allemaal lepra gehad. Hoewel de ziekte is uitbehandeld leven zij, hun kinderen en kleinkinderen nog wel onder het stigma van deze ziekte. De kinderen uit Blessed Camp hadden geen kans op goed onderwijs. Er is een overheidsschool in de buurt maar de klassen zijn daar erg groot, de kwaliteit van het onderwijs is slecht en de ouders van de kinderen hebben meestal geen geld voor schoolmaterialen zoals uniformen en boeken. Students for Children gelooft dat goed onderwijs een grote bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen en hun omgeving. Bovendien kunnen zij hun kennis weer doorgeven aan hun omgeving. Een mooie investering dus!

Om echt een verschil te kunnen maken voor de kinderen, zorgt Students for Children ervoor dat een deel van de kinderen naar de particuliere school Msingi Bora Academy kan. De klassen zijn hier relatief klein en het onderwijs is van goede kwaliteit. Bovendien leren de kinderen er Engels spreken, wat ze veel kansen biedt in de toekomst. In 2009 heeft Students for Children de basis gelegd voor een langdurig en intensief project. Er werden afspraken gemaakt om de kosten van het onderwijs voor kinderen op ons te nemen vanaf het moment dat het kind naar school gaat tot het weer met een diploma van de basisschool gaat. Er is begonnen met het sponsoren van vijf kinderen maar dit aantal is de afgelopen jaren uitgebreid naar achttien.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de impact van dit project op de gemeenschap van Blessed Camp groot is. Enkele jaren geleden – voordat er werd begonnen met dit project – was het stigma dat rustte op de mensen die wonen in Blessed Camp erg groot. Bovendien was er totaal geen aandacht voor onderwijs en werd het belang hiervan ook nauwelijks ingezien door de lokale bevolking. Onder andere doordat een groepje kinderen uit Blessed Camp de kans kreeg om naar school te gaan namen de contacten tussen de gemeenschap en mensen uit de omgeving toe. Dit, uiteraard in combinatie met de vele inspanning van andere organisaties, heeft ervoor gezorgd dat het stigma steeds verder is teruggedrongen. Bovendien is er nu veel meer aandacht voor onderwijs en wordt het belang hiervan ingezien door een toenemend aantal bewoners van het dorpje.

Inmiddels hebben de eerste kinderen die door Students for Children werden gesponsord de basisschool verlaten. Zij volgen nu middelbaar onderwijs dat direct door onze lokale partner wordt bekostigd. We vinden het belangrijk dat er geen constante afhankelijkheid ontstaat en moedigen het dan ook aan dat de financiële verantwoordelijkheid bij de lokale bevolking komt te liggen wanneer dat mogelijk is.

Naast deze lokale donor heeft een van onze vaste donoren: dhr. Tennekes de kosten van Neema, Riziki en George op zich genomen. Haar gehele school periode zullen Neema haar kosten worden opgevangen door deze donor. Dankzij dhr. Tennekes kunnen Riziki en George in 2017 hun start maken op de middelbare school!