Kenia

Wat we doen

Students for Children sponsort een groep kansarme kinderen uit een voormalige leprakolonie in het zuidoosten van Kenia. Deze kinderen ontvangen nu structureel goed onderwijs op de particuliere basisschool Msingi Bora Academy.

Aantal kinderen

Sinds 2009 hebben we tientallen kinderen toegang tot onderwijs kunnen bieden. Op dit moment steunen we zeven kinderen, waarvan er twee vanwege hun handicap naar een speciale school gaan.

Kosten

Dit project kost op jaarbasis zo'n 500 euro per kind. Dit betekent dat we in het afgelopen jaar voor ongeveer 2500 euro hebben bijgedragen.

Projectpartner

We werken al jarenlang naar volle tevredenheid samen met Action Ministry. Er wordt nauw contact gehouden met deze organisatie, die ons goed op de hoogte houdt van de ontwikkelingen.

In 2009 begon Students for Children met het sponsoren van kinderen uit een kleine Keniaanse gemeenschap die door de bevolking zelf ‘Blessed Camp’ wordt genoemd. Deze gemeenschap bevindt zich bij Msambweni, in het zuidoosten van Kenia, en bestaat uit zo’n 180 personen. De oudere bewoners hebben vrijwel allemaal lepra gehad. Hoewel de ziekte is uitbehandeld leven zij, hun kinderen en kleinkinderen nog wel onder het stigma van deze ziekte. De kinderen uit Blessed Camp hebben geen uitzicht op onderwijs, wat grote gevolgen heeft voor hun kansen om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen. Students for Children zet zich in om goed onderwijs mogelijk te maken voor deze kinderen, wat een grote bijdrage levert aan hun ontwikkeling. Bovendien kunnen zij hun kennis weer doorgeven aan hun omgeving. Een mooie investering dus!

Om echt een verschil te kunnen maken voor de kinderen, zorgt Students for Children ervoor dat een deel van de kinderen naar de particuliere school Msingi Bora Academy kan. De klassen zijn hier relatief klein en het onderwijs is van goede kwaliteit. Dit kan vaak niet worden gezegd van de publieke scholen in het land. Bovendien leren de kinderen op Msingi Bora Academy ook om Engels te spreken, wat ze veel kansen biedt in de toekomst. In 2009 heeft Students for Children de basis gelegd voor een langdurig en intensief project. Er werden afspraken gemaakt om de kosten van het onderwijs voor kinderen op ons te nemen vanaf het moment dat het kind naar school gaat tot het weer met een diploma van de basisschool gaat. Er is begonnen met het sponsoren van vijf kinderen, maar dit aantal is de loop van de jaren uitgebreid.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de impact van dit project op de gemeenschap van Blessed Camp groot is. Voordat er werd begonnen met dit project – was het stigma dat rustte op de mensen die wonen in Blessed Camp erg groot. Bovendien was er totaal geen aandacht voor onderwijs en werd het belang hiervan ook nauwelijks ingezien door de lokale bevolking. Onder andere doordat een groepje kinderen uit Blessed Camp de kans kreeg om naar school te gaan, namen de contacten tussen de gemeenschap en mensen uit de omgeving toe. Dit, uiteraard in combinatie met de vele inspanning van andere organisaties, heeft ervoor gezorgd dat het stigma steeds verder is teruggedrongen. Bovendien is er nu veel meer aandacht voor onderwijs en wordt het belang hiervan ingezien door een toenemend aantal bewoners van het dorpje.

Vele tientallen kinderen hebben inmiddels al de basisschool verlaten. Sommigen van hen hebben de stap kunnen maken naar de middelbare school dankzij de steun van onze lokale partner. We vinden het belangrijk dat er geen constante afhankelijkheid ontstaat en moedigen het dan ook aan dat de financiële verantwoordelijkheid bij de lokale bevolking komt te liggen wanneer dat mogelijk is. Mede daarom, en vanwege de relatief hoge kosten van het project, neemt Students for Children alleen de kosten van kinderen op zich die naar de basisschool gaan. Op dit moment steunen wij zeven basisschoolkinderen uit het Blessed Camp. Ook stuurt onze lokale partner Action Ministry updates over onze oud-sponsorkinderen die inmiddels op de middelbare school zitten. Zij zijn het grote voorbeeld voor de huidige generatie kinderen die wij steunen.