Vanaf heden verschijnt aan het einde van elke maand een update op de website met nieuws over onze projecten! In deze eerste editie worden onze projecten in India, Zuid-Afrika en Bolivia uitgelicht.

India
Het nieuwe project in India is eind januari van start gegaan. Wij hebben bij kunnen dragen aan het Sona Pushkar Project door een pas gebouwd klaslokaal in te richten met de benodigde spullen: schoolbanken, tafels, schrijfgerei, een schoolbord, boeken, etc. Kinderen uit de stad Pushkar krijgen hierdoor voor het eerst in hun leven onderwijs via lessen van privédocenten. Bij de start van het project gaan in totaal tien kinderen naar school. Het doel is om dit aantal uit te breiden als het project een aantal maanden op gang is en er meer middelen zijn.

Zes van de tien kinderen zijn van de basisschoolleeftijd (5-12 jaar). Zij gaan elke dag in de ochtend naar een lokale basisschool. In de middag gaan ze naar het klaslokaaltje dat wij hebben gesponsord. Ze krijgen hier verdiepende les en daarnaast krijgen ze de ruimte om ‘kind te zijn’. Dit houdt in: spelletjes spelen, sporten, knutselen en muziek maken. Verder zijn er vier kinderen van rond de 16 jaar oud. Zij hebben hiervoor nooit naar school kunnen gaan. Daarom worden ze op hoog niveau bijgeschoold door een privédocent.

Zuid-Afrika
In Johannesburg helpen we maar liefst 75 kinderen: met de door ons gesponsorde uniforms en schoenen kunnen ze eindelijk naar school. Met instemming van het Ministerie van Onderwijs kunnen deze kansarme kinderen de basisschool doorlopen zonder schoolgeld te hoeven betalen. Dat neemt niet weg dat het op elke Zuid-Afrikaanse school een vereiste is dat kinderen uniforms en nette schoenen dragen. Gelukkig beschikken zij hier nu over!

De bijgevoegde foto laat het evenement van dinsdag 7 februari zien. Hier krijgen de kinderen hun schoenen en uniforms uitgedeeld. Ook werd meer uitleg gegeven over het komende schooljaar en het belang van het volgen van onderwijs. Inmiddels zijn alle 75 kinderen begonnen op de basisschool. Wij wensen ze vanaf deze plek veel succes!

Bolivia
De regio Noord-Potosi kent problemen met het verbouwen van voedsel. Het gebied ligt op grote hoogte en de grond leent zich slecht voor de landbouw. Hierdoor raken kinderen ondervoed. Met de steun van Students for Children worden hier zeven schoolkassen aangelegd, waarvan er al drie in gebruik zijn genomen. De leerlingen krijgen onder begeleiding verantwoording voor een onderdeel in de kas of voor de gewassen die buiten de kas groeien. Dit is een effectieve en duurzame oplossing: de kinderen leren hoe ze hun eigen voedsel moeten verbouwen én kunnen tegelijkertijd zichzelf en hun families voeden.