De eerstejaarsleerlingen van de middelbare school Cartesius 2 hebben zich tijdens hun Immersion Dagen verdiept in het werk van Students for Children. Door middel van presentaties en workshops zijn ze veel te weten gekomen over de verdeeldheid in de wereld, extreme armoede en ontwikkelingssamenwerking. Tijdens deze verdiepingsdagen was er speciale aandacht voor het Sona Pushkar Project, dat sinds het begin van dit jaar gesteund wordt door Students for Children. De leerlingen realiseerden zich dat elke vorm van hulp van grote waarde is voor hun leeftijdsgenoten uit India.

Daarom gingen ze vol enthousiasme op zoek naar sponsors voor hun sponsorloop. Met succes! Dankzij hun tomeloze inzet hebben zij van donateurs toezeggingen gekregen die bij elkaar een bedrag van liefst 7.300 euro vormden! De kans bestaat dat het eindbedrag dat de sponsors naar ons overmaken uiteindelijk iets lager uitvalt, maar dat het voor ons een enorm bedrag wordt is wel duidelijk. Het ingezamelde geld komt ten goede aan het Sona Pushkar Project, zodat nog meer kinderen naar school kunnen. Klik hier voor meer informatie over dit project. Wij willen Cartesius 2 enorm bedanken voor de succesvolle samenwerking!